Filosofisk vejledning

Jeg tilbyder personlig undervisning og samtaler om nye verdensbilleder og anvendelse af livsfilosofi via en onlineforbindelse eller live på min bopæl i Hvide Sande.

Der gives en nuanceret fremstilling af emnerne baseret på mange forskellige synsvinkler. Emnerne kan relateres til personlige udfordringer.

Jeg er uddannet cand. mag. i filosofi og psykologilærer fra Kbh. Universitet, med over 25 års undervisningserfaring.

Pris:  en lektion 1½ time og koster 600 kr. To lektioner 1000 kr. 

Man kan vælge mellem disse emner:

Efterlivsterapi (ET)

Liv efter døden som terapeutisk metode for alle mennesker. 

Her gives et indblik i efterlivsterapiens forskningsgrundlag, som ET bygger på. 

Herefter introduceres de bagvedliggende bevidsthedsmekanismer og principper, som grundlaget i anvendelsen af ET, som terapeutisk metode til selvudvikling, klientarbejde, og til organisering af institutioner og samfund.

Gud i videnskaben

Om forholdet mellem Gud og videnskab og hvordan dette påvirker mennesker og samfund.

Metamening

Om meningsudvikling og livsfilosofi. Dette kan også tages som et uddannelsesforløb over mange gange afhængig af behov. Et helt uddannelsesforløb svarer til 20 lektioner af 1½ time til 8000 kr. (diplomuddannelse). Uddannelsen kan tilpasses dit behov.

Vores to sind: diktatoren og demokraten

Om menneskets indre diktator og demokrat, som værende den centrale konflikt og udfordring i menneskers liv og udvikling.

Livets største overraskelse

Om forskning i liv efter døden, reinkarnation og livet efter døden.

Børns reinkarnations oplevelser

Indblik i forskningen og psykologien omkring dette emne

Kritisk spiritualitet

Hvorledes spirituel søgen kan kombineres med kritisk, videnskabelig tænkning.

Bevidsthedens evolution

Om forskningen vedrørende menneskehedens udvikling

Kvantefysik og spiritualitet

Om spirituelle tolkninger af kvantefysikkens forskningsresultater

Bevidsthed og kvantefysik

Om bevidsthedens muligheder for at påvirke kvanter.

Den rebelske bevidsthed

Om udfordringer med at forstå hvad bevidsthed egentlig er for noget.

Noetisk naturfilosofi

Om behovet for nye naturopfattelser med plads til bevidsthed, som værende en del af naturen.

Spiritualitet og krop-psyke forbindelser

Med udgangspunkt i forskning af hvorledes krop, psyke og sjæl synes at vekselvirke, præsenteres metoder til at forbinde disse niveauer i sit liv.

Mystik & videnskab

Om mulige relationer mellem mystikernes erfaringer og forskning fra naturvidenskaberne.

Spiral dynamik og det gode liv

Spiral dynamics system over kerneværdiernes udvikling, og deres betydning for personlig udvikling og samfundsudvikling.

Ken Wilbers integrale kosmologi

Den amerikanske spirituelle filosofi Ken Wilbers verdensbillede beskrives, og der redegøres for hvordan man kan arbejde med personlig udvikling på en integral måde.

Martinus kosmologi

Den danske intuitionsfilosof Martinus verdensbillede præsenteres og belyses fagfilosofisk.

Whiteheads organiske verdensbillede

A.N. Whiteheads opfattelse af verden som en organisk proces.

H.C. Ørsteds naturfilosofi

Den danske videnskabsmands syn på naturen og menneskehedens udvikling.

Etik i hverdagen

Hvad er etik og om hvorfor dette emne måske det vigtigste at vide noget om, hvis man interesserer sig for personlig udvikling.

Parapsykologisk forskning og det supernaturlige menneske

En undersøgelse af forskningen i parapsykologi og emnets betydning for vores verdensbillede og menneskesyn.